Διεθνής τιμή σιταριού

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

2018Q12018Q22018Q32018Q4
€/kg0.240.240.240.25

[Τελευταία ενημέρωση 13-Jul-2017]

Ιστορικό διεθνών τιμών ανά μήνα

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μέση μηνιαία τιμή σκληρού σιταριού, No.1 Hard Red Winter, σε ευρώ ανά κιλό.

Πηγή Δ.Ν.Τ