Θέλετε να προβληθείτε?

Σκληρό Σιτάρι
Μαλακό Σιτάρι
Καλαμπόκι
Κριθάρι
Ρύζι
Ελαιόλαδο

Τιμή βάμβακος στην ελληνική αγορά

Τo γράφημα αριστερά απεικονίζει τη μέση ετήσια τιμή του βαμβακιού στην ελληνική αγορά μέχρι το έτος 2009. Οι τιμές είναι σε ευρώ ανά κιλό και έχουν υπολογιστεί με βάση την αξία της νομισματικής μονάδας κάθε έτους (δραχμές ή ευρώ) εκφρασμένη σε ευρώ του έτους 2009. Το γράφημα στα δεξιά απεικονίζει τη μέση ετήσια τιμή του βαμβακιού σε ευρώ ανά κιλό από την υιοθέτηση του ευρώ μέχρι σήμερα χωρίς προσαρμογή των τιμών στον πληθωρισμό.

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέσα ενημέρωσης

► Πρόσφατες τιμές βαμβακιού από μέσα ενημέρωσης

Τιμή €/kgΗμ/νίαΠηγή
0.5120/09/2013ΕΑΣ Τρικάλων
0.4716/09/2013ΕΑΣ Λιβαδειάς
0.44529/10/2012ΕΑΣ Τρικάλων
0.4325/10/2012ΕΑΣ Ροδόπης
0.3925/10/2012ΕΑΣ Διδυμοτείχου
0.4122/10/2012ΕΑΣ Τρικάλων
0.419/10/2012Καραγιώργος
0.429/10/2012Σκλαπάνη
0.433/10/2012Μάρκου, Πηλέας
0.433/10/2012Εκκοκιστήρια

Διεθνής τιμή βάμβακος

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

Τρίμηνο 1-20142-20143-20144-20141-20152-20153-20154-2015
$ cents/kg 182.1194.7193.3175.6173.9174.4174.8173.4

Ιστορικό τιμών

Ο σημαντικότερος δείκτης της τιμής του βαμβακιού είναι ο COTLOOK Α που αντιπροσωπεύει το επίπεδο των τιμών προσφοράς του εκκοκισμένου βάμβακος στη διεθνή αγορά σε cents δολλαρίου ανά λίβρα. Αντιστοιχεί σε βαμβάκι ποιότητας Middling 1-3/32", και υπολογίζεται παίρνοντας το μέσο όρο των πέντε μικρότερων τιμών προσφοράς από ένα σύνολο τιμών από διάφορες χώρες (προς το παρόν δεκαεννέα).

O δείκτης υπολογίζεται από τις τιμές στις οποίες το βαμβάκι προσφέρεται στον τελικό καταναλωτή (π.χ. κλωστήρια). Οι τιμές προσφοράς και οι τιμές των δεικτών που προκύπτουν καταγράφονται κάθε εργάσιμη μέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και δημοσιεύονται περίπου στις 14:30 ώρα Αγγλίας. Δεδομένου ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν το ανταγωνιστικό επίπεδο των τιμών προσφοράς, και όχι το επίπεδο στο οποίο οι συναλλαγές έχουν κανονιστεί, ένας αγοραστής (π.χ. κλωστήρια) συνήθως αναμένει να πετύχει τιμές αγοράς ελαφρώς μικρότερες.

Για τον παραγωγό ο δείκτης δείχνει κυρίως την τάση (ανοδική ή καθοδική) στις διεθνείς τιμές του βαμβακιού. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την τιμή του δείκτη σε ευρώ ανά κιλό του δείκτη COTLOOK-Α (εκκοκκισμένο βαμβάκι) καθώς και τη διεθνή τιμή του σύσπορου βάμβακος όπως προκύπτει από το δείκτη.

Πηγή Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ισοτιμίες των σημαντικότερων νομισμάτων

Free Forex Quotes: Foreign Exchange Quotes powered by CMS Forex