Θέλετε να προβληθείτε?

Βαμβάκι
Σκληρό Σιτάρι
Μαλακό Σιτάρι
Κριθάρι
Ρύζι
Ελαιόλαδο

Τιμή καλαμποκιού στην ελληνική αγορά

Τo γράφημα αριστερά απεικονίζει τη μέση ετήσια τιμή του καλαμποκιού στην ελληνική αγορά μέχρι το έτος 2009. Οι τιμές είναι σε ευρώ ανά κιλό και έχουν υπολογιστεί με βάση την αξία της νομισματικής μονάδας κάθε έτους (δραχμές ή ευρώ) εκφρασμένη σε ευρώ του έτους 2009. Το γράφημα στα δεξιά απεικονίζει τη μέση ετήσια τιμή του καλαμποκιού σε ευρώ ανά κιλό από την υιοθέτηση του ευρώ μέχρι σήμερα χωρίς προσαρμογή των τιμών στον πληθωρισμό.

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέσα ενημέρωσης

► Πρόσφατες τιμές καλαμποκιού από μέσα ενημέρωσης

Τιμή €/kgΗμ/νίαΠηγή
0.16520/9/2013Αποθήκες Οινόφυτα-Χαλκίδα
0.1512/9/2013ΕΑΣ Βόλου
0.17511/9/2013ΕΑΣ Ηλείας
0.13-0.1411/9/2013Ιδιωτικό εμπόριο
0.2320/9/2012ΕΑΣ Αγρινίου
0.2220/9/2012ΕΑΣ Λαμίας
0.216/9/2012ΕΑΣ Τρικάλων
0.2223/8/2012ΕΑΣ Λεχαινών

► Τιμές ηλεκτρονικής αγοράς commodities.gr

Διεθνής τιμή καλαμποκιού

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

Τρίμηνο 1-20142-20143-20144-20141-20152-20153-20154-2015
$ cents/kg 20.918.518.718.819.119.319.118.7

Ιστορικό τιμών

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μέση μηνιαία τιμή καλαμποκιού, No.2 Yellow σε cents δολλαρίου ανά κιλό από το 1980 μέχρι σήμερα.

Για να αποκτήσετε μία εικόνα της διεθνούς τιμής καλαμποκιού σε ευρώ ανά κιλό αρκεί να διαιρέσετε την πιο πρόσφατη τιμή του γραφήματος διά της ισοτιμίας EUR/USD από τον πίνακα ισοτιμιών. Για παράδειγμα, η μέση τιμή του καλαμποκιού για το μήνα Μάιο του 2011 είναι 30.86 cents δολλαρίου το κιλό. Διαιρώντας με το 1.44, που είναι περίπου η ισοτιμία ευρώ δολλαρίου τον Ιούνιο του 2011, προκύπτει η τιμή 30.86/1.44 = 21.43 cents €/kg η οποία προσεγγίζει τις τιμές που δίνουν οι ΕΑΣ το συγκεκριμένο μήνα.

Πηγή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Ισοτιμίες των σημαντικότερων νομισμάτων

Free Forex Quotes: Foreign Exchange Quotes powered by CMS Forex