Διεθνής τιμή σιταριού

Μέση μηνιαία τιμή σκληρού σιταριού (No.1 Hard Red Winter) σε ευρώ ανά κιλό

Μέση μηνιαία τιμή μαλακού σιταριού (Soft Red Winter) σε ευρώ ανά κιλό

Διεθνής τιμή κριθαριού

Μέση μηνιαία τιμή κριθαριού (No.1 Western Barley) σε ευρώ ανά κιλό

Διεθνής τιμή καλαμποκιού

Μέση μηνιαία τιμή καλαμποκιού (No.2 Yellow) σε ευρώ ανά κιλό

Διεθνής τιμή βάμβακος

Οι τιμές βάμβακος στη σελίδα αυτή υπολογίζονται με βάση το δείκτη Cotlook A ο οποίος αντιπροσωπεύει τη διεθνή τιμή βάμβακος και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 5 χαμηλότερων τιμών προσφοράς από ένα καλάθι 18 τιμών διεθνώς. Οι τιμές σύσπορου βάμβακος υπολογίζονται ως το 33% της τιμής του εκκοκκισμένου.

Διεθνής τιμή ελαιολάδου

Μέση μηνιαία τιμή ελαιολάδου (έξτρα παρθένο, οξύτητα μικρότερη από 1%, Ηνωμένο Βασίλειο) σε ευρώ ανά κιλό

Διεθνής τιμή ρυζιού

Μέση μηνιαία τιμή ρυζιού (5% σπασμένο αλεσμένο άσπρο ρύζι) σε ευρώ ανά κιλό

Πηγή: ΔΝΤ, ECB