Διεθνής τιμή κριθαριού

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

2018Q12018Q22018Q32018Q4
€/kg0.230.230.230.23

[Τελευταία ενημέρωση 13-Jul-2017]

Ιστορικό διεθνών τιμών ανά μήνα

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μέση μηνιαία τιμή κριθαριού, No.1 Western Barley, σε ευρώ ανά κιλό.

Πηγή Δ.Ν.Τ