Διεθνής τιμή κριθαριού

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

2018Q12018Q22018Q32018Q4
€/kg0.160.160.160.16

[Τελευταία ενημέρωση 13-Jul-2017]

Ιστορικό διεθνών τιμών ανά μήνα

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μέση μηνιαία τιμή κριθαριού, No.1 Western Barley, σε ευρώ ανά κιλό.

Πηγή Δ.Ν.Τ

Τιμή κριθαριού στην ελληνική αγορά

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέσα ενημέρωσης

Πρόσφατες τιμές στην ελληνική αγορά από μέσα ενημέρωσης

Ημ/νία Τιμή €/kg Πηγή
28/06/20170.17ΕΑΣ Τρικάλων
0.16ΕΑΣ Βόλου
0.17Μακεδονία – Μέγιστη
0.16Μακεδονία – Ελάχιστη
06/06/20170.16ΕΑΣ Βόλου
30/05/20160.17ΕΑΣ Βόλου