Διεθνής τιμή βάμβακος

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4
Εκκοκισμένο €/kg1.591.621.571.471.451.461.471.45
Σύσπορο (33%)0.520.530.520.490.480.480.490.48

[Τελευταία ενημέρωση 13-Jul-2017]

Οι τιμές εκκοκκοσμένου βάμβακος στη σελίδα αυτή αντιστοιχούν στο δείκτη Cotlook A ο οποίος αντιπροσωπεύει τη διεθνή τιμή βάμβακος και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 5 χαμηλότερων τιμών προσφοράς από ένα καλάθι 18 τιμών διεθνώς. Οι τιμές σύσπορου βάμβακος υπολογίζονται ως το 33% της τιμής του εκκοκκισμένου.

Ιστορικό διεθνών τιμών ανά μήνα

Πηγή Δ.Ν.Τ