Διεθνής τιμή βάμβακος

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

2018Q12018Q22018Q32018Q4
Εκκοκισμένο €/kg1.9922.021.99
Σύσπορο (33%)0.660.660.670.66

[Τελευταία ενημέρωση 13-Jul-2017]

Οι τιμές εκκοκκοσμένου βάμβακος στη σελίδα αυτή αντιστοιχούν στο δείκτη Cotlook A ο οποίος αντιπροσωπεύει τη διεθνή τιμή βάμβακος και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 5 χαμηλότερων τιμών προσφοράς από ένα καλάθι 18 τιμών διεθνώς. Οι τιμές σύσπορου βάμβακος υπολογίζονται ως το 33% της τιμής του εκκοκκισμένου.

Ιστορικό διεθνών τιμών ανά μήνα

Πηγή Δ.Ν.Τ