Τιμές ελαιολάδου στο commodities.gr

Διεθνής τιμή ελαιολάδου

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

Τρίμηνο2017Q12017Q22017Q32017Q4
Δολάρια/τόνος3851.13851.13851.13851.1

18-Aug-2016

Ιστορικό τιμών

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μέση μηνιαία τιμή ελαιολάδου (έξτρα παρθένο, οξύτητα μικρότερη από 1%, Ηνωμένο Βασίλειο) σε δολλάρια ανά κιλό.

Πηγή Δ.Ν.Τ