Τιμές ελαιολάδου στο commodities.gr

Διεθνής τιμή ελαιολάδου

Πρόβλεψη τιμής ανά τρίμηνο

Τρίμηνο2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4
Δολάρια/τόνος4336.94552.14632.14632.14632.14632.14632.14632.1

13-Jul-2017

Ιστορικό τιμών

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μέση μηνιαία τιμή ελαιολάδου (έξτρα παρθένο, οξύτητα μικρότερη από 1%, Ηνωμένο Βασίλειο) σε δολλάρια ανά κιλό.

Πηγή Δ.Ν.Τ