Τιμή μαλακού σιταριού στην ελληνική αγορά

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέσα ενημέρωσης

Πρόσφατες τιμές στην ελληνική αγορά από μέσα ενημέρωσης

Ημ/νία Τιμή €/kg Πηγή
30/06/20140.16Ελληνική αγορά – Ελάχιστη
0.17Ελληνική αγορά – Μέγιστη
28/06/20130.18ΕΑΣ Ροδόπης
20/06/20130.19ΕΑΣ Κιλκίς
04/06/20130.2ΕΑΣ Τρικάλων