Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Boskoop

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή