Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Cox

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή