Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Elstar

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή