Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Fuji

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή