Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Gala

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή