Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Idared

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή