Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Idared

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή