Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Jonagold

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή