Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Jonagold

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή