Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Κόκκινο

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή