Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μήλα Σαμπουάν

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή