Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Βερίκοκα

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή