Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Σπαράγγι

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή