Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αβοκάντο

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή