Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Σίκαλη για ψωμί

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή