Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Σίκαλη για ψωμί

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή