Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Σίκαλη για ψωμί

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή