Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Σιτάρι για ψωμί

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή