Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Σιτάρι για ψωμί

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή