Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Σιτάρι για ψωμί

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή