Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Λάδι βουτύρου

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή