Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Λάδι βουτύρου

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή