Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Βούτυρο

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή