Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Βούτυρο

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή