Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Λάχανα

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή