Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Καρότα

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή