Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κουνουπίδια

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή