Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Τσένταρ

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή