Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κεράσια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή