Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κοτόπουλο

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή