Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κλημεντίνες

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή