Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αγελάδες

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή