Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αγγούρια

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή