Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Σκληρό σιτάρι

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή