Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Σκληρό σιτάρι

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή