Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Σκληρό σιτάρι

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή