Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αυγά

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή