Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Έμενταλ

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή