Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Έμενταλ

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή