Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Εξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή