Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Κτηνοτροφικό κριθάρι

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή