Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κτηνοτροφικό κριθάρι

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή