Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κτηνοτροφικό καλαμπόκι

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή