Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κτηνοτροφική βρώμη

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή