Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κτηνοτροφική σίκαλη

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή