Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κτηνοτροφικό σιτάρι

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή