Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Γκούντα

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή