Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Σταφύλια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή