Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Δαμαλίδες

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή