Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Kiwis

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή