Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αρνί

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή