Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αρνί γάλακτος

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή