Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αρνί γάλακτος

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή