Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Λαμπάντε ελαιόλαδο

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή