Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Λεμόνια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή