Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αρσενικά βοοειδή

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή